Portfolio Herman de Pagter

een beknopt overzicht van Herman's fotografische kunnen